About Us

ई-मिथिला

‘ई-मिथिला’ पूर्णतया मैथिली भाषा आ साहित्य केँ समर्पित ई-पत्रिका अछि. एहिठाम प्रस्तुत सामग्री लेखकक अनुमतिक बिनु नहि प्रकाशित कएल जाइत अछि. एहि पत्रिकाक एक्कहुँ अंश कोनहुँ रूप किंवा कोनहुँ माध्यम, जाहि मे सूचना संग्रहण आ सूचना संसाधनक विधि आदि सम्मिलित अछि, द्वारा प्रकाशक अथवा संपादकक पूर्वानुमतिक बिनु पुनरुत्पादित नहि कएल जा सकैत अछि मात्र एकगोट समीक्षकक जे समीक्षा हेतु संक्षिप्त अंश उद्धृत कए सकैत अछि. प्रकाशित कृति सभक कॉपीराइट लेखक / अनुवादक / कलाकारक छनि.​